Rengøring

Rengøring

Værelses- og gangrengøring:

En gang om ugen skal eleverne gøre rent på værelser og tilhørende gangområder. De arbejder sammen med deres værelseskammerat på værelset og det pågældende område.

Kontaktlærerne lærer eleverne de grundlæggende forhold i forbindelse med rengøringen. Eleverne får ligeledes en grundig introduktion i de rengøringsmidler, der anvendes. Ligeledes skal de have indsigt i og lære om betydningen af, at de sorterer deres affald i henhold til miljømæssige forhold.

Fællesrengøring:

En gang dagligt gør eleverne rent på fællesområder som klasseværelser, faglokaler, udeområder m.m. Dette foregår umiddelbart før middagen. Kontaktgrupperne tildeles et område, som de er ansvarlige for rengøringen af.

Kontaktlærerne lærer eleverne de grundlæggende forhold i forbindelse med rengøringen. Eleverne får ligeledes en grundig introduktion i de rengøringsmidler, der anvendes. Ligeledes skal de have indsigt i og lære om betydningen af, at de sorterer deres affald i henhold til miljømæssige forhold.

Hovedrengøring:

To til tre gange årligt udvides den daglige rengøring til en grundigere rengøring. Formålet hermed er at skolen til stadighed skal opleves pæn og ren. Områderne rengøres af kontaktgrupperne, der disse dage undervises i, hvordan hovedrengøring skal opfattes og udføres i praksis samt i de forskellige rengørings-discipliner.