Samfundsfag

Samfundsfag

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund.

Der arbejdes med grundforståelse for dansk politik, ideologier, grundloven, demokrati, internationale relationer/organisationer, mennesket i samfundet (identitet, roller, levevilkår, økonomi etc.), forskellige kulturer og værdier, globalisering, racisme, menneskerettigheder, naturen (ressourcer, økonomi, nationale – og internationale interesser, erhvervslivet etc.) – og de emner, der er vigtige/i fokus her og nu.

Ovennævnte gennemgås i den daglige undervisning, ligesom de vigtigste nyheder gennemgås og diskuteres.

Faget er obligatorisk i 9. klasse og er prøveforberedende. Prøven kan udtrækkes.