Inklusionstilbud

På Hårslev Efterskole optager vi elever, som gerne vil gøre en positiv forskel for sine medmennesker og som gerne vil gå i skole. Man skal være indforstået med at følge skolens regler og forstå hvilke konsekvenser det kan have for ens efterskoleophold, hvis man som elev vælger ikke at gøre dette.

Alle elever tildeles en kontaktlærer, som udover at være kontakten til hjemmet, vil være den nærmeste lærer, og den lærer, der er bedst orienteret om det enkelte barn. Kontaktlærer og kontaktgruppe mødes på ugentlig basis og taler bl.a. om hvordan det går på skolen. Hvis man som elev har brug for mere lærertid end dette over en længere periode, kræver det, at skolen tildeles midler, eksempelvis fra en kommune.

Hårslev Efterskole tilbyder dansk som andetsprog, for de elever som kunne have nytte af dette.

Man kan godt være elev på Hårslev Efterskole og være eksempelvis ordblind, men skal dog være klar over, at vi ikke er en specialskole, og derfor ikke er specielt uddannede indenfor dette område. Vi hjælper dog gerne ud fra de kompetencer og forudsætninger vi har.