Selvevaluering

Skolens årlige selvevaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag:

Skolens personale har taget udgangspunkt i værdigrundlagets tale om gode fællesoplevelser.

Vi er kommet frem til at vi har mange af disse allerede, og at vi vil arbejde på at blive endnu dygtigere til at gøre opmærksom på disse og fordele dem godt hen over skoleåret. Desuden vil vi blive bedre til at fortælle eleverne om bevæggrundene til disse aktiviteter, for at opnå et højere bevidsthedsniveau hos alle.