Indholdsplaner

Hver fredag efter endt undervisning mødes alle elever til ugeslut, hvor formålet er at ønske hinanden en god weekend og sige på gensyn. Tilstede er i øvrigt en af de lærere, der har weekendtilsynet, og styringen af samlingen foretages af læreren. På samlingen gives beskeder…

Formålet med udvalgstid er at give de forskellige udvalg tid til at mødes, for at planlægge og organisere projekter eller aktiviteter. Udvalgstiden er skemalagt én gang om ugen, men udvalgene kan mødes når det ellers passer og så ofte det er nødvendigt.

Formål: At eleverne gennem undervisningen har mulighed for at udbygge deres tyskkundskaber, så de bliver bedre til at tale og forstå sproget, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. At de kan opfatte en tysk teksts indhold og skriftligt kan benytte sig af sproget, så…

Formålet med afholdelsen af terminsprøver er, at give både 9. og 10 kl. elever en forsmag på, hvad det vil sige at være til skriftlig prøve. Prøverne finder sted under rammer, der minder så meget som muligt om de rammer, der vil være under de…

Mellem måltiderne – om eftermiddagen og om aftenen – serveres te/kaffe samt brød/frugt m.m. Formålet er at give eleverne mulighed for en forfriskning samt at holde en pause sammen. Om eftermiddagen er pausen 15 min lang og om aftenen ca. 20 min. afhængigt af fremmøde….

Teatersport handler om at improviserer ud fra forskellige teatersportsdiscipliner. Der er intet manuskript, aktørerne skal i samspil med hinanden spille scener frem inspireret af forskellige rammer. Vi skal lære at sige: ”ja” til hinanden, følge impulsen og tage imod det, som kommer. I dette valgfag,…